U bevindt zich in
WOB
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Hoe een WOB verzoek indienen Kan een Afwijzing Na een WOB-Verzoek Openbaarheid van Informatie SMS en WhatsApp WOB Web Linken Waar een WOB-verzoek indienen Wat is een WOB Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur
Waar een WOB-verzoek indienen

Bij welke organisaties kan ik een Wob-verzoek indienen?
U kunt een Wob-verzoek indienen bij overheidsorganisaties, behalve de organisaties die met vertrouwelijke informatie of staatsgeheimen werken.
Soms vallen andere instellingen of bedrijven ook onder de Wet openbaarheid van bestuur.

Organisaties onder de Wob
U kunt de volgende organisaties een Wob-verzoek sturen: Soms vallen andere instellingen of bedrijven ook onder de Wet openbaarheid bestuur.
Dit is alleen het geval als: Als aan beide voorwaarden is voldaan kunt u een Wob-verzoek bij zo'n organisatie doen.
Dit geldt ook voor geprivatiseerde overheidsbedrijven.
Zij vallen dus niet automatisch onder de Wob.

Niet onder de Wob
Er zijn ook overheidsorganisaties die niet onder de Wob vallen.
Bij deze organisaties kunt u dus geen Wob-verzoek indienen.
Het gaat hier om organisaties die werken met vertrouwelijke of staatsgeheime informatie.

Een voorbeeld is het Huis voor Klokkenluiders.
Zij moeten vertrouwelijk kunnen werken.
Klokkenluiders moeten zich namelijk beschermd en veilig voelen.
Zij moeten er dus van uit kunnen gaan dat hun informatie vertrouwelijk behandeld wordt.
En dat die niet zomaar openbaar wordt.

Bron: Rijks Overheid op 8 juni 2019.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
42994 µsec.
7436 bytes
08 jun 2019
08 jun 2019