DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Index

In dit hoofdstuk staan mijn ervaringen met websites van diverse overheden.


HTML:
De W3C standaard (HTML) is getest met de validator van het W3C (is aanklikbaar te controle).
Auteursrechten
Op iedere website hebben we als zoekargument "auteursrecht" geprobeerd en niet de buitenlandse kreet "copyright".
Bedenk ook dat het © teken nooit iets betekend heeft in Europa.
Toegankelijkheid:
Hier is (nog) alleen gekeken naar de mededeling en niet of er een kloppende toegankelijkheidsverklaring aanwezig is.
Vaak heb ik moeten zoeken waar in de website dit verstopt zit, terwijl de link minimaal op de start-pagina hoort te staan.

Openstandaarden:
Overheden zijn verplicht alleen te communiceren in OpenStandaarden, het gebruik van de gesloten Microsoft extenties als doc, docx, xls en xlsx is dan ook verboden voor overheden.
Met de zoekfunctie is naar deze extenties gezocht, en gekeken of deze file ook in een OpenStandaard, odt, ods, pdf,  aanwezig is.
Voor overheden is hiervoor de pas-toe-of-leg-uit regel van toepassing, wat betekend dat wanneer een bestand alleen in een gesloten standaard is gepubliceerd, in het jaarverslag moet staan, waarom het gebruik van een OpenStandaard niet mogelijk is.