DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring
Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Bron: DigiToegankelijk op 05 december 2021.


opbouw rapportage
Onderzoeksrapporten die gebruikt worden als onderbouwing van een toegankelijkheidsverklaring moeten aan een aantal voorwaarden voldoen (controlekenmerken).
In dit overzicht staat alle informatie die verplicht opgenomen moet worden in het rapport.

A. Informatie over de opdracht
B. Informatie over het onderzoek
C. Informatie over de getoetste website of app
D. Resultaten van het onderzoek

Bron: DigiToegankelijk op 05 december 2021.