DWARSLIGGER
Wet Digitale Overheid

Wet digitale overheid
De Wet digitale overheid regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid.
Daarmee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD.
Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit.
De wet stelt daarnaast OpenStandaarden verplicht.
Hiermee implementeert Nederland de Europese richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Wat betekent de wet voor publieke dienstverleners?
De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om identificatiemiddelen van het betrouwbaarheidsniveau ‘substantieel’ of ‘hoog’ te gebruiken om toegang te geven tot online diensten, waarbij deze betrouwbaarheidsniveaus van toepassing zijn (‘in de rede liggen’).
De wet gaat gelden voor bestuursorganen en organisaties die door de wet worden aangewezen, zoals semi-publieke organisaties zoals zorgverzekeraars.

Verwerking BSN
Het wetsvoorstel biedt ook grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens in het authenticatieproces bij het geven van de digitale toegang tot publieke dienstverlening voor burgers en bedrijven.
Een voorbeeld van zo’n persoonsgegeven is het burgerservicenummer.

Door de wetswijziging na vragen van de Eerste Kamer wordt de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding van de wet 1 juli 2022.
De daadwerkelijke datum van de inwerkingtreding is afhankelijk van wanneer de Kamer het wetsvoorstel met de wijziging bespreekt.

Bron (1): DigitaleOverheid op 06 april 2022 en
Bron (2): DigitaleOverheid op 06 april 2022.    


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
01 Jul 2022
18702 µsec.
6200 Bytes
06 april 2022
06 apr 2022