DWARSLIGGER
Index

In dit hoofdstuk staan onze ervaringen met websites van diverse overheden.


HTML:
De W3C standaard (HTML) is getest met de validator van het W3C.
  • Groen is geen fout geconstateerd,
  • Rood is dat er fouten zijn gevonden.

Auteursrechten
Soms staat er een mededeling over in een "colofoon", een "deze website", of een "proclaimer" pagina.
Wanneer dit niet te vinden was, hebben we de zoekfunctie gebruikt, met als zoekargument "auteursrecht" en "copyright".
Bedenk ook dat het © teken nooit een juridische betekenis heeft gehad in Europa.
  • Groen is er zijn auteursrechten gevonden, er worden vaak voorwaarden gesteld, controle is dus nodig, wanneer je iets van deze website wilt hergebruiken.
  • Rood is geen auteursrechten gevonden, alles mag hergebruikt worden, zonder beperkingen (auteurswet art. 15b).

Toegankelijkheid:
Hier is (nog) alleen gekeken naar de mededeling en niet of er een kloppende toegankelijkheidsverklaring aanwezig is.

Openstandaarden:
Overheden zijn verplicht alleen te communiceren in OpenStandaarden, ook onderling, het gebruik van de gesloten Microsoft extenties als doc, docx, xls en xlsx is dan ook verboden voor overheden.
Met de zoekfunctie is naar deze extenties gezocht, en gekeken of deze file ook in een OpenStandaard, odt, ods, of pdf,  aanwezig is.
Voor overheden is hiervoor de pas-toe-of-leg-uit regel van toepassing, wat betekend dat wanneer een bestand alleen in een gesloten standaard is gepubliceerd, in het jaarverslag moet staan, waarom het gebruik van een OpenStandaard niet mogelijk is.
  • Groen wanneer er geen gesloten standaarden zijn gevonden.
  • Rood wanneer men verzuimd heeft om het volgens de voorschriften op te slaan.

CMS Systeem
Uit pure nieuwsgierigheid hebben we geprobeerd om het gebruikte CMS systeem te achterhalen.

E-mail:
Sommige websites geven geen email adres, maar gebruiken een web-formulier voor de correspondentie.
Een webformulier is veiliger, omdat het bericht direct op de server van de overheid komt en niet via diverse omwegen zonder briefgeheim over internet gaat.
Ook zijn er websites die zowel een email adres, als een formulier hebben.
  • Groen is een emailadres gevonden, er hoeft niets online ingevuld te worden.
  • Rood Er kan alleen d.m.v. een web-formulier ge e-maild worden.

Voor veel van de geteste functies heb ik moeten zoeken, simpelweg omdat het niet in de menustructuur is opgenomen.Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
30 Sep 2022
17945 µsec.
7536 Bytes
06 dec 2021
22 feb 2022