DWARSLIGGER
Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring
Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

Bron: DigiToegankelijk op 05 december 2021.


opbouw rapportage
Onderzoeksrapporten die gebruikt worden als onderbouwing van een toegankelijkheidsverklaring moeten aan een aantal voorwaarden voldoen (controlekenmerken).
In dit overzicht staat alle informatie die verplicht opgenomen moet worden in het rapport.

A. Informatie over de opdracht
 • Onderzoeker (persoon of organisatie)
 • Datum
 • Opdrachtgever
 • Norm waartegen is getoetst (bijv: WCAG 2.1 AA)
 • Soort onderzoek: volledig onderzoek / hertest
 • Versie van het document

B. Informatie over het onderzoek
 • Evaluatiemethode die is gebruikt (bijv: WCAG-EM)
 • Scope: beschrijving van de onderzochte onderdelen van de website of app
 • Samenvatting: kort overzicht van de getoetste succescriteria en de score bij elk criterium, inclusief het totale aantal getoetste succescriteria (bij WCAG 2.1 AA zijn dat er 50) en de totaalscore (bijv. 37/50)
 • Steekproef: opsomming van alle pagina’s/onderdelen in de steekproef
 • Gebruikte browsers/software: Opsomming van de bij het onderzoek gebruikte browsers en software, inclusief de versienummers

C. Informatie over de getoetste website of app
 • Basisniveau toegankelijkheidsondersteuning: bijvoorbeeld: ‘de website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.’
 • Technologieën van de website of app: bijvoorbeeld: “Gebruikt zijn de technologieën HTML, CSS, JS (incl. framework [naam]), PDF, SMIL en WAI-ARIA, waarvoor technieken zijn gedocumenteerd in https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/.”

D. Resultaten van het onderzoek
 • Score per succescriterium: voldoende of onvoldoende
 • Uitleg over afwijkingen: bij afwijkingen een uitleg van wat er precies is gevonden en eventueel tips om het probleem op te lossen


Bron: DigiToegankelijk op 05 december 2021.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
01 Jul 2022
1379 µsec.
6892 Bytes
05 dec 2021
05 dec 2021