Huidig Hoofdstuk
Wet Hergebruik Overheidsinformatie
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Hergebruik Overheidsinformatie Volgens Communicatie Rijk Volgens WikiPedia
Index

Overheden zijn op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de richtlijn en de doelstelling van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie.
Ook beschrijven we de toepassing van de Who in de praktijk.

Daarnaast besteden we aandacht aan onder andere hoe ver de inspanningsverplichting gaat, de manier waarop overheden op grond van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, informatie moeten verstrekken en de informatiehuishouding van overheden.
Verder gaan we kort in op de kosten en op een aantal aandachtspunten.

Het bovenstaande geldt niet alleen voor alle overheden, zoals we die vaak noemen, maar ook voor samenwerkigsverbanden en gemeenschappelijke-regelingen.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
20015 µsec.
5014 bytes
20 dec 2020
20 dec 2020