Huidig Hoofdstuk
Wet Hergebruik Overheidsinformatie
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Hergebruik Overheidsinformatie Volgens Communicatie Rijk Volgens WikiPedia
Volgens Communicatie Rijk

Wet hergebruik overheidsinformatie
Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in werking getreden.
Burgers en bedrijven kunnen een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie.
Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde.

Praktische uitvoering
De Who kan op verschillende manieren uitgevoerd worden: De praktische uitvoering van deze wet beslaat verschillende informatietypen:
 1. Webteksten:
  Deze dienen in een herbruikbare open standaard aangeboden.
 2. Beeldmateriaal:
  Deze worden door ons al in een herbruikbare open standaard aangeboden, met een specifiek copyrightbeleid.
 3. Documenten:
  Losse te downloaden documenten dienen in een open standaard file-format aangeboden te worden (ODF) en, indien het niet om geïnterpreteerde/verrijkte gegevens gaat, ook in een machinaal leesbaar format (CSV).
 4. Data-sets:
  Deze dienen als XML aangeboden te worden, voorzien van metadata conform het DCAT-model.

Onduidelijkheden:
DPC is nog in overleg met Open-Overheid (BZK) over definities en de uitleg/interpretatie van de Who, met name met betrekking tot documenten en open data.

Richtlijndocumentatie & contactgegevens van de beheerder
De handleiding (pdf).
Contactpersoon: Laurens Venema

Formele basis verplichting:
De Wet Hergebruik Overheidsinformatie, op wetten.overheid.nl.

Bron: Communicatie Rijk op 12 juli 2019.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
17189 µsec.
6870 bytes
12 juli 2019
12 juli 2019