U bevindt zich in
Wet Open Overheid
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Actieplan Open Overheid Actieplan Open Aanpak Actieplan Open Contact Actieplan Open Data Actieplan Open Verantwoording Aangenomen en Gecompenseerd Brief van Min. BiZa K.H. Ollongren Initiatiefvoorstel 29 okt 2020 Kosten Gecompenseerd Regeer Akkoord 2017 Samenvatting Advies WOO WOO Toekomst WOO koopoverheid Wet Open Overheid Bestandenweb ActieplanOpenOverheid v5.pdf
Actieplan Open Aanpak

Waarom?
Een Open Aanpak leidt tot beter onderbouwd en genuanceerder beleid en slimme oplossingen.
Uiteindelijk sluit het beleid beter aan op de wensen van de samenleving.
Met een Open Aanpak kun je een goed resultaat voor alle partijen bereiken.
Als je vóór de besluitvorming goed luistert naar mensen en hen begrijpelijk informeert, kun je rekenen op meer begrip.
Je ziet dan ook wat anderen al doen.
Daardoor ontstaan onverwachte invalshoeken en kom je samen tot nieuwe ideeën.

Hoe?
Sluit je aan bij de beweging en energie in de samenleving.
Houd op met bepalen: ga deelnemen.
Geef mensen de gelegenheid om het initiatief te behouden of naar zich toe te trekken.
Zodat creativiteit, ondernemerschap en innovatie de boventoon voeren.
Samen weten we meer en kunnen we meer.
Werkelijk met mensen willen samenwerken, dat is de kern van Open Aanpak.
Overheidsorganisaties kiezen vaak Open Aanpak als startpunt voor Open Overheid, want dat geeft focus en richting.
Gaandeweg blijkt dat je pas echt winst boekt als je ook andere vormen van Open Overheid inzet:

Jij maakt Utrecht
In Utrecht zijn honderden voorbeelden van burgerinitiatieven, zelfbeheer door bewoners, participatietrajecten en leefbaarheidsinitiatieven.
Maar de mensen die actief hieraan deelnemen, konden elkaar niet makkelijk vinden.
Daarom werd ‘Jij maakt Utrecht’ ontwikkeld.
Resultaat: ze vinden elkaar nu wél gemakkelijker.

Internetconsultatie
Internetconsultatie geeft iedereen de kans om te reageren op wetsvoorstellen.
Open Contact via social media nodigt mensen uit om actief mee te doen met deze Open Aanpak van beleid.
Resultaat: verschillende invalshoeken en ideeën kunnen bijdragen aan kwaliteit en draagvlak van wetsvoorstellen.

MijnWOZ
De gemeente Tilburg geeft via MijnWOZ inzicht in de opbouw van de WOZ-waarde van huizen.
Inwoners kunnen hier hun gegevens controleren, huizen vergelijken en wijzigingen doorgeven.
Resultaat: betrokken inwoners en een efficiënt proces bij de gemeente.
Met veel minder bezwaarschriften.

Wat?
Open Aanpak, wat doe je dan?
Welke stappen zet je?
Bijvoorbeeld als je als gemeente een gebied pas vanaf 2030 gaat ontwikkelen?
De Galecopperzoom is zo’n gebied, een pauzelandschap, een strook grond in Nieuwegein in de oksel van de A2 en de A12, in afwachting van ontwikkeling.
De gemeente Nieuwegein onderzocht samen met anderen de mogelijkheid voor tijdelijk ruimtegebruik.
Met wie ging de gemeente de samenwerking aan? Hoe kwamen zij tot een Open Aanpak?

Ga naar de toolkit Open Aanpak

Bron: Open-Overheid op 18 februari 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
18581 µsec.
9256 bytes
18 feb 2021
18 feb 2021