U bevindt zich in
Wet Open Overheid
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Pagina's Start Actieplan Open Overheid Actieplan Open Aanpak Actieplan Open Contact Actieplan Open Data Actieplan Open Verantwoording Aangenomen en Gecompenseerd Brief van Min. BiZa K.H. Ollongren Initiatiefvoorstel 29 okt 2020 Kosten Gecompenseerd Regeer Akkoord 2017 Samenvatting Advies WOO WOO Toekomst WOO koopoverheid Wet Open Overheid Bestandenweb ActieplanOpenOverheid v5.pdf
Kosten Gecompenseerd

Op 26 januari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet open overheid (Woo).
De Woo is de initiatiefwet van GroenLinks en D66 die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaat opvolgen.

De nieuwe wet moet leiden tot een actieve openbaarheid van documenten van het Rijk, de bestuursorganen en de decentrale overheden, waaronder de waterschappen.
De wet heeft als doel om (semi)overheden transparanter te maken, om het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling beter te dienen.

Kosten gecompenseerd
Het kabinet heeft besloten dat de extra kosten die decentrale overheden maken bij de invoering en uitvoering van de Woo gecompenseerd worden.
De waterschappen zijn hier erg blij mee.
Omdat het goed uitvoeren van de Woo extra werk vraagt van de waterschappen, heeft de Unie zich hard gemaakt voor deze compensatie.
De kosten voor de waterschappen zijn becijferd op eenmalig 6,2 miljoen euro en structureel uiteindelijk 3,6 miljoen euro per jaar.
De Unie krijgt verder een bijdrage van 375.000 euro om de waterschappen te kunnen ondersteunen bij de invoering van de wet.

Van passieve naar actieve openbaarheid
De extra kosten worden vooral veroorzaakt door de omslag van passieve naar actieve openbaarheid.
Onder de Woo moet de overheid de informatie actief openbaar maken via het platform PLOOI.
Op dat platform kunnen burgers en bedrijven straks alle informatie terug vinden die op basis van de Woo actief openbaar moet worden gemaakt.
Dat betekent voor de waterschappen dat ze anders moeten gaan werken.
Ze moeten bij het creëren van informatie al nadenken over openbaarheid.
Het proces moet uiteindelijk zo worden ingericht dat informatie ‘automatisch’ openbaar wordt gemaakt.

Proces
Nu de Tweede Kamer de wet heeft aangenomen, gaat deze door naar de Eerste Kamer.
De Eerste Kamer neemt de wet in behandeling, al kan deze nog wel controversieel worden verklaard.
In dat geval komt de wet stil te liggen tot er een nieuw kabinet is.

Bron: UVW (Unie van Waterschappen) op 18 februari 2021.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
46545 µsec.
8379 bytes
18 feb 2021
18 feb 2021