U bevindt zich in
Wetgeving
DWARSLIGGER
HoofdstukkenHoger Menu Verdrag van Rome -EVRM- Voorschriften voor Websites Pagina's Start Auteurswet Artikel 15b Belofte 2023 Digitaal Ambtenaar Burger Filmen Openbaar Terrein Melden incident Wbni Wet Beveiliging Systemen Wet Elektronische Publicaties Wetten WvS Artikel 139b WvS Artikel 139f
Index

Wetten en regels zijn niet alleen voor burgers, maar voor iedereen, en gelden ook voor Bedrijven, Instanties, Overheden, Gemeenschappelijke-Regelingen en Samenwerkings-Verbanden.

Auteurwet Art.15b Een overheid heeft niet automatisch auteursrechten.
Wetboek van Strafrecht art.139bEen geluidsopname maken van een gesprek is door een deelnemer aan dat gesprek altijd toegestaan.
Wetboek van Strafrecht art.139fFotograferen en filmen is op openbaar-terrein altijd toegestaan.
Melding Incident WBrI Voor alles en iedereen die onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten valt.
Wet Beveiliging SystemenDigitaledienstverleners en aangewezen aanbieders van essentiƫle diensten in de sectoren energie en digitale infrastructuur moeten aan de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voldoen.
Wetten linken naar de website wetten.overheid.nl
Verdrag van Rome (EVRM) Over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Voorschriften voor websites Voor websites van Overheden, Samenwerkings-verbanden en Gemeenschappelijke Regelingen

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 210305a
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
64769 µsec.
7866 bytes
09 mei 2019
09 mei 2019