DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Index

Wetten en regels zijn niet alleen voor burgers, maar voor iedereen, en gelden ook voor Bedrijven, Instanties, Overheden, Gemeenschappelijke-Regelingen en Samenwerkings-Verbanden.

Auteurwet Art.15b Een overheid heeft niet automatisch auteursrechten.
Wetboek van Strafrecht art.139bEen geluidsopname maken van een gesprek is door een deelnemer aan dat gesprek altijd toegestaan.
Wetboek van Strafrecht art.139fFotograferen en filmen is op openbaar-terrein altijd toegestaan.
Melding Incident WBrI Voor alles en iedereen die onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten valt.
Wet Beveiliging SystemenDigitaledienstverleners en aangewezen aanbieders van essentiƫle diensten in de sectoren energie en digitale infrastructuur moeten aan de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen voldoen.
Wetten linken naar de website wetten.overheid.nl
Verdrag van Rome (EVRM) Over het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Voorschriften voor websites Voor websites van Overheden, Samenwerkings-verbanden en Gemeenschappelijke Regelingen