DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Index

Overheden zijn op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de richtlijn en de doelstelling van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie.
Ook beschrijven we de toepassing van de Who in de praktijk.

Daarnaast besteden we aandacht aan onder andere hoe ver de inspanningsverplichting gaat, de manier waarop overheden op grond van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie, informatie moeten verstrekken en de informatiehuishouding van overheden.
Verder gaan we kort in op de kosten en op een aantal aandachtspunten.

Het bovenstaande geldt niet alleen voor alle overheden, zoals we die vaak noemen, maar ook voor samenwerkigsverbanden en gemeenschappelijke-regelingen.