DWARSLIGGER

Dit is onzichtbaar

Melden incident Wbni

Melden incident Wbni
Als u onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiediensten valt dan bent u verplicht incidenten onverwijld te melden.
Onder een incident verstaan we een gebeurtenis met schadelijke effecten op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.
Melden kan op de volgende manieren: Instanties die u ook moet inlichten bij een incident
Bent u aanbieder van een essentiële dienst?
Meld dan ook bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Bent u digitaledienstverlener?
Meld dan ook bij het CSIRT-DSP van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Deze website biedt u de mogelijkheid om een incidentmelding bij zowel CSIRT-DSP als bij Agentschap Telecom in te dienen.

Mogelijk moet u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download Meldformulier DSP Ned. (PDF 544 kB)

Download Meldformulier AED Ned. (PDF 245 kB)

Download Notification form DSP Eng. (PDF 686 kB)

Download Notification form OES Eng. (PDF 283 kB)

Bron: AgentschapTelecom op 19 oktober 2019.