DWARSLIGGER
WvS Artikel 139b

Een (telefoon)gesprek, waaraan je zelf deelneemt, mag je altijd opnemen, dat geldt gewoon als elektronisch notuleren.
Het kan ook (bijna) niet verboden worden.

Artikel 139a
 • Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die met een technisch hulpmiddel een gesprek dat in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd opzettelijk:
  • 1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
  • 2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.
 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op het opnemen:
  • 1°. van gegevens die worden verwerkt of overgedragen door middel van telecommunicatie of door middel van een geautomatiseerd werk;
  • 2°. behoudens in geval van kennelijk misbruik, met een technisch hulpmiddel dat op gezag van degene bij wie de woning, het lokaal of het erf in gebruik is, niet heimelijk aanwezig is;
  • 3°. ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 [Vervallen per 01-05-2018].

Artikel 139b
 • 1 Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel heimelijk:
  • 1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;
  • 2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.
 • 2 Artikel 139a, tweede lid, onder 1° en 3°, is van overeenkomstige toepassing.

Bron: Wetboek van Strafrecht op 9 mei 2019.


Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
Colofoon
CMS versie        220403b
Template versie 220412a
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
15 Aug 2022
1583 µsec.
6427 Bytes
09 mei 2019
09 mei 2019