Hoofdstuk: Home
Dwarsligger

Hoofdstuk
Wet Digitale Overheid Taalgebruik Ter Info Toegankelijkheid Veilig Internetten Voorschriften Websites Website Maken Websites Getest Wetgeving Creative Common Licenties OS Voor- en Nadelen OpenData OpenOverheid OpenSource OpenStandaard Overheids ICT

Pagina's
Index
Bronnen ICT Bezuiniging Overheden

Bladwijzer
Extern Nieuws
Bronnen

Voor deze website hebben we een aantal bronnen gebruikt, hier onder staat een overzicht van deze bronnen.
Veel van deze bronnen zijn van Nederlandse overheden, omdat deze website ook over regels en voorschriften voor de Nederlandse overheden gaat.

Instantie Omschrijving
AutoriteitPersoonsGegevens Toezicht, Advisering, Voorlichting, InformatieVerstrekking & Verantwoording en Internationale taken.
BimLoket Digitaal samenwerken in de Gebouwde Omgeving.
CommunicatieRijk CommunicatieRijk is een knooppunt voor vakkennis over overheidscommunicatie.
Mogelijk gemaakt door Dienst Publiek en Communicatie (DPC) van de rijksoverheid.
DigitaleOverheid Slaat een brug tussen het beleid en de professionals die werken aan digitalisering van de overheid.
U vindt hier een schat aan informatie over ambities, plannen, wetgeving, nieuws, achtergronden, instrumenten en praktische voorbeelden.
Die helpen bij het verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid.
DigitalTrustCenter Informatie & advies, of je nou zelfstandig ondernemer bent of 50 medewerkers in dienst hebt, het op orde hebben van je digitale veiligheid is van essentieel belang om niet voor onaangename verrassingen te komen staan.
Hier geven we je informatie en adviezen om zelf aan de slag te gaan met de cyberweerbaarheid van je onderneming.
Europa.EU Het officiële portaal voor Europese data
Beheerd door het Bureau voor publicaties van de Europese Unie
ForumStandaardisatie Is een adviescommissie met deskundigen uit diverse overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap.
De leden worden op persoonlijke titel benoemd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het Forum wordt ondersteund door het Bureau Forum Standaardisatie (BFS).
Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
FSFE Free Software Foundation Europe is een liefdadigheidsorganisatie die gebruikers in staat stelt om technologie te controleren.
Software is diep verweven met alle aspecten van onze levens.
Vrije Software geeft iedereen het recht om software te gebruiken, de begrijpen, aan te passen en te delen.
Deze rechten versterken andere cruciale rechten zoals de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en privacy
GebruikerCentraal Gebruiker Centraal is een community voor professionals die werken aan de gebruiksvriendelijke en inclusieve (online) dienstverlening en communicatie van de overheid.
Via evenementen leren we van elkaars ervaringen en doen we ideeën op.
Dit bureau is gehuisvest bij Logius, de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Ibestuur iBestuur is het platform voor iedereen die betrokken is bij de i-overheid.
Online en offline: door online kennisdeling, een magazine en bijeenkomsten draagt iBestuur bij aan het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op een efficiëntere, effectievere en klantvriendelijke overheid.
ICTU ICTU is een onpartijdige advies- en projectenorganisatie binnen de overheid.
Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruithelpt bij maatschappelijke vraagstukken.

ICTU is van en voor de overheid, en werkt uitsluitend voor de overheid. We helpen overheidsorganisaties met uiteenlopende uitdagingen rondom digitalisering. Dat doen we met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. Zo werken we samen aan een betere digitale overheid.
IusMentis van
Arnoud Engelfriet
Slaat een brug tussen het beleid en de professionals die werken aan digitalisering van de overheid.
U vindt hier een schat aan informatie over ambities, plannen, wetgeving, nieuws, achtergronden, instrumenten en praktische voorbeelden.
Die helpen bij het verbeteren van de digitale dienstverlening van de overheid.
Logius De mensen bij Logius zorgen voor een digitale overheid die werkt voor iedereen.
Logius is onderdeel van de Rijksoverheid.
National Cyber Security Centrum Als expert werken wij aan een digitaal veilig Nederland.
De digitale infrastructuur is van levensbelang
NCSC is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Open-Overheid Open-overheid.nl is bedoeld voor professionals die werken aan een open overheid, zoals programmamanagers, projectleiders, juristen, communicatieadviseurs en informatieprofessionals.
Open State Foundation (OSF) Open State Foundation (OSF) is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, en heeft als missie het bijdragen aan een digitaal transparante overheid en daarmee een controleerbare en vitale democratie.
Pianoo Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.
Pleio OpenSourcePlatform voor samenwerken binnen en met de overheid.
RijksOverheid De website Rijksoverheid.nl is de gezamenlijke website van de 12 ministeries.
Ministeries houden zich onder andere bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen maken.
Op Rijksoverheid.nl informeren we u hierover.
ToegankelijkheidsVerklaring Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website en app waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
In de verklaring staat in hoeverre de website of app al aan de eisen voldoet.
Er staat ook in welke maatregelen de instantie neemt om de toegankelijkheid te verbeteren, inclusief een planning.
UVA Talen UvA Talen is het zelfstandige talencentrum van de Universiteit van Amsterdam.
UvA Talen biedt taaldiensten in de breedste zin van het woord.
Wij fungeren als one-stop provider: taalcursussen voor bedrijven en particulieren, vertalingen voor (semi-)overheid en zakelijke markt en redactie- en correctiediensten, tolkdiensten en copywriting services.
VipDoc Blijf via VIPdoc op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied Enterprise Information Management.
Wij bieden actuele inzichten, best practices, case studies, interviews en analyses.
Daarnaast vindt u hier branche-nieuws, inspirerende blogs en interessante events.
deze site wordt sinds augustus 2020 niet meer aangevuld.
VraagHetDePolitie Vraaghetdepolitie.nl is er speciaal voor jongeren, voor het antwoord op al jouw vragen over veiligheid
Wetten.Overheid De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet.
Alleen publicatie in het Tractatenblad, het Staatsblad, de Staatscourant en andere vanwege de overheid verkrijgbaar gestelde publicatiebladen heeft een officieel karakter.
Wikipedia Wikipedia is een online encyclopedie die ernaar streeft informatie te bieden in alle erkende talen ter wereld, die vrij herbruikbaar, objectief en verifieerbaar is.
Het project is gebaseerd op vijf basisprincipes.
De Nederlandstalige versie startte op 19 juni 2001 en is met meer dan 2,1 miljoen artikelen de op vijf na grootste van circa 330 taalversies.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Dwarligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
21985 µsec.
16275 Bytes
27 sep 2022
13 feb 2023