Hoofdstuk: Home
Dwarsligger

Hoofdstuk
Wet Digitale Overheid Taalgebruik Ter Info Toegankelijkheid Veilig Internetten Voorschriften Websites Website Maken Websites Getest Wetgeving Creative Common Licenties OS Voor- en Nadelen OpenData OpenOverheid OpenSource OpenStandaard Overheids ICT

Pagina's
Index
Bronnen ICT Bezuiniging Overheden

Bladwijzer
Extern Nieuws
ICT Bezuiniging Overheden

Eerst moeten we weten, wat er onder de overheid valt, de overheid zelf zegt:

Wie vormen de overheid?
Meer dan zestienhonderd organisaties en instanties maken deel uit van de overheid.
Daar horen de twaalf ministeries bij, de twaalf provincies en de 380 gemeenten.
Maar ook zelfstandige bestuursorganen zoals de Huurcommissie horen tot de overheid.
Aan de andere kant horen organisaties waarvan we op het eerste oog denken dat ze daar wel toe behoren, niet tot de overheid.
Besturen van bijzondere scholen zijn bijvoorbeeld geen overheidsorganen.

Binnen de overheid maken we onderscheid tussen lichamen die wel en niet rechtstreeks worden gekozen.
Gemeenteraden, waterschappen en de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de bevolking, maar burgemeesters, politiecommissarissen en ministers niet.
Wel geldt voor alle delen van de overheid dat uiteindelijk openbare verantwoording moet worden afgelegd.

De overheid bestaat uit drie lagen: de centrale of rijksoverheid, de provincies en de gemeenten.
Andere delen van de overheid zijn in eerste instantie op grond van hun functie ingedeeld.

Bron: Overheid op 27 nov 2022.

Daarbij is het ook dat:

Een samenwerkingsverband van overheden en een gemeenschappelijke regeling bestaan beiden uit overheden en zijn daarmee dus een overheid.
Ook voor deze instanties is het dit artikel van toepassing.

Op dit moment is de ICT bij veel overheden een grote chaos.
Voor de data bestaat er gelukkig de plicht om te werken met OpenStandaarden, maar door de vele verschillende software (programma's en pakketten), is er een onoverzichtelijke warboel ontstaan.
Ook voor het hosten van websites en opslaan in de cloud bestaan er veel te veel mogelijkheden.

Een mogelijke oplossing en gigantische besparing is relatief simpel, maar vereist wel een kostbaar ingrijpen.
Of dit juridisch en/of democratisch is toegestaan kan ik niet beoordelen, een reactie aan ron (.at.) dwarsligger.org kan mij mogelijk helpen om mjn ideeën te verbeteren.

Onder overheden reken ik de RijksOverheid (met ministeries en regering inbegrepen), provincies, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, samenwerkingsverbanden, enz.

 1. Op dit moment gebruiken alle overheden als website een CMS systeem (Content Management Systeem), dat gezien de huidige eisen voor toegankelijkheid van overheids-website een dure oplossing kan zijn en/of worden.
  Een hoop overheden besteden de website uit, iets dat ook niet bepaald goedkoop is, terwijl er vaak geprobeerd wordt, om opnieuw het wiel uit te vinden.
  De eerste stap moet dus éénheid zijn, alle overheden dienen hetzelfde CMS pakket te gebruiken, dit kan een eigen ontwikkeling zijn, maar het kan ook een OpenSource CMS systeem zijn, dat een toevoeging krijgt voor overheden.
  Dergelijke systemen bestaan al, maar het zijn er te veel, samenwerken aan één systeem zal veel kosten besparen.

  1. Wanneer de website ook een standaard indeling hebben, dan zal dat voor de burger makkelijker zijn, ken je de weg op de website van één gemeente, dan ken dus ook de weg op de website van andere gemeenten.
   Dit zal veel vragen kunnen voorkomen.

 2. De meeste websites worden commercieel gehost door bedrijven die de servers onderhouden, maar verder niet veel doen, iets dat een hoop geld kost.
  Wanneer de overheid zelf als hoster gaat werken, is de veiligheid centraal geregeld, zijn de kosten beter in de hand te houden en is kennis en ervaring bij de overheid.

 3. Grote gemeentes, met meer dan 500.000 inwoners gebruiken andere software dan kleine gemeentes.
  Een grote gemeente kan niet werken met software dat gemaakt is voor een kleine gemeente.
  Echter zal een kleine gemeente wel kunnen werken met de software voor een grote gemeente.
  Wanneer alle gemeentes werken met dezelfde software, zal dat de onderlinge samenwerking ten goede komen.
  Er is dan maar één pakket nodig, waardoor het makkelijker wordt, om bij drukte personeel te lenen bij een andere gemeente.
  Ook voor personeel dat overstapt zal de inwerktijd aanmerkelijk korter zijn.
  De software kan centraal beheerd en aangepast worden, er zal dus een betere éénheid ontstaan.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
2139 µsec.
10354 Bytes
27 nov 2022
14 jan 2023