U bent nu in
Root
DWARSLIGGER

Hoofdstuk

Pagina's
Standaarden

Standaarden 
Het gebruik van standaarden wordt nadrukkelijk aanbevolen.
Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument.
Het gebruik van OpenStandaarden biedt de mogelijkheid om met elkaar dezelfde ‘taal’ te spreken.
Dit kan het hergebruik makkelijker maken en bevorderen.
OpenStandaarden dragen bij aan interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid.
Het bespaart kosten en verlicht administratieve lasten.

Standaarden ondersteunen gegevensuitwisseling tussen ICT-systemen.
De openheid van deze standaarden zorgt ervoor dat iedereen de standaard kan gebruiken.
Tevens vergroot dit de koppelbaarheid van je eigen data.
Wat zijn OpenStandaarden?
Het Forum Standaardisatie interpreteert OpenStandaarden als volgt:


‘Een standaard is een afspraak die is vastgelegd in een specificatiedocument.
Om gegevens uit te wisselen moeten ICT-systemen dezelfde standaard hebben geïmplementeerd.
Voorwaarde is dan wel dat het specificatiedocument vrij te verkrijgen is.’


In een standaard worden dus specifieke afspraken gemaakt m.b.t. het uitwisselen van gegevens.

Standaarden voor datasets
Voor het beschikbaar stellen van open datasets vanuit de overheid bestaan op diverse terreinen ook standaarden.
Data.overheid.nl laat zoveel mogelijk zien welke standaarden er zijn met betrekking tot het beschikbaar stellen van data.
Een greep uit de standaarden vind je in onderstaand overzicht.
Het is verstandig om als instantie aan te sluiten op een bestaande standaard bij het beschikbaar stellen van de data.

Dataset Gebruikte standaard Organisatie
Bedrijven terreinen https://www.pleio.nl/file/group/50505312/all#51560262 VNG
Invaliden parkeerplaatsenhttps://www.pleio.nl/file/group/50505312/all#51560152 VNG
Stembureaus https://www.pleio.nl/file/group/50505312/all#51560232 VNG
Gemeentelijke monumenten https://www.pleio.nl/file/group/50505312/all#51560192 VNG
Meldingen Openbare Ruimtehttps://www.pleio.nl/file/group/50505312/all#51560172 VNG
DCAT http://dcat-nl.info/nl/latest/ KOOP
Locatie-data https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/alle-standaarden Geonovum
Classificaties https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificatiesCBS
Juriconnect https://www.koopoverheid.nl/standaarden/juriconnect KOOP

Heb je ook een standaard of wil je meer weten over standaarden?
Neem gerust contact op met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl.

Bron: Data.Overheid.nl op 19 okt 2022.

Hoofdstuk

Pagina's

Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
© 2022 Dwarsligger.org
CMS versie        221126b
Template versie 221117a
Resolutie:
Colofoon
Verzonden op
Samengesteld in
Pagina Grootte
Aangemaakt op
Aangepast op
06 Dec 2022
13936 µsec.
11261 Bytes
19 okt 2022
19 okt 2022