Huidig Hoofdstuk
Root
DWARSLIGGER
HoofdstukkenAuteursrecht Overheden HTML Hoogfrequent Storingen OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheids Websites Taalgebruik op Websites Toegankelijkheid WOB Wet Hergebruik Overheidsinformatie Wet Open Overheid Wetgeving Pagina's Start Colofoon Transparant en Open
Index

Welkom op deze website.
Op deze website gebruiken we geen cookies en geen javascript, alle communicatie bestaat uit HTML.

Op het gebied van ICT zijn er een aantal misvattingen en onduidelijkheden, vooral voor leken zijn er een hoop dingen verwarrend.
Op deze website wil ik proberen, om een aantal begrippen te verduidelijken en uit te leggen, waardoor de verwarring (hopelijk) minder wordt.
Ook zijn er een aantal dingen aan regels, wetten, voorschriften en afspraken gebonden, ook hier wil ik proberen enige duidelijkheid te verschaffen.

In het kort een paar verschillen in "open":

Omdat er vaak onduidelijkheid is over de juiste schrijfwijze, gebruik ik de volgende regels:
open data, open-data, open_data en opendata schrijf ik als OpenData,
open standaard, open-standaard, open_standaard en openstandaard schrijf ik als OpenStandaard,
open source, open-source, open_source en opensource schrijf ik als OpenSource.

Mocht u nog een vraag, of een idee hebben, dan kunt U mij mailen op info at dit-domein.

Website Tree
Home

Auteursrecht Overheden
HTML
OpenData Volgens
OpenSource Volgens
OpenStandaarden Aanbevolen en Verplicht
Moties 32802
Volgens
Hoogfrequent Storingen
Overheids Websites
Taalgebruik op Websites
Toegankelijkheid
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO)
Wet Open Overheid (WOO)
Wetgeving Verdrag van Rome (EVRM)
Voorschriften voor WebsitesValid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
1131 µsec.
14276 bytes
19 dec 2020
14 jul 2021