Huidig Hoofdstuk
Root
DWARSLIGGER
HoofdstukkenAuteursrecht Overheden HTML Hoogfrequent Storingen OpenData OpenSource OpenStandaarden Overheids Websites Taalgebruik op Websites Toegankelijkheid WOB Wet Hergebruik Overheidsinformatie Wet Open Overheid Wetgeving Pagina's Start Colofoon Transparant en Open
Transparant en Open

OpenData, OpenSource, OpenStandaarden, er zijn tal van technische ‘Opens’.
Wat betekenen deze begrippen precies en hoe hangen ze met elkaar samen?
En hoe verhouden ze zich tot de ‘zachtere’ kant van houding en gedrag?
Technologie, afspraken en cultuur dragen namelijk ieder op hun eigen manier bij aan een transparante en open overheid.
Hoe dat werkt en wat de (soms technische) begrippen betekenen die hierbij horen, vind je op deze pagina.


Bron 1: DigitaleOverheid (1) op 20 augustus 2019.
Bron 2: DigitaleOverheid (2) op 20 augustus 2019.

Valid HTML 5.0 Valid CSS Valid i18n
LogIn
Een link is een pagina,
een link is een hoofdstuk,
een link is een externe website,
een link is een download.
© Dwarsligger.org, overname met bronvermelding toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Ron's CMS versie 211006c
Samengesteld in
Inhoud grootte
Aangemaakt op
Aangepast    op
22017 µsec.
9553 bytes
19 dec 2020
19 dec 2020