Hoofdstuk: Home
Dwarsligger

Hoofdstuk
Wet Digitale Overheid Taalgebruik Ter Info Toegankelijkheid Veilig Internetten Voorschriften Websites Website Maken Websites Getest Wetgeving Creative Common Licenties OS Voor- en Nadelen OpenData OpenOverheid OpenSource OpenStandaard Overheids ICT

Pagina's
Index
Bronnen ICT Bezuiniging Overheden

Bladwijzer
Extern Nieuws
Index

De afgelopen 7 jaar heb ik, samen met anderen, vele (overheids)websites getest en de beheerders daarvan aangeschreven.
Dit heeft leuke contacten opgeleverd, waar ik dankbaar voor ben.
Ook een uitnodiging bij de VNG zag ik als een erkenning van het moeite die we gedaan hebben.

Helaas ook minder leuke contacten, zoals ambtenaren die dachten boven de wet te staan, er was zelfs een ambtenaar die dacht dat hij/zij de publicatie kon verbieden.
Of een ambtenaar die reageerde door een bijlage in docx formaat te versturen, deze begreep duidelijk iets niet.

Na 7 jaar houd ik het voor gezien, het was ook bedoeld om als gepensioneerde bezig te blijven.
Deze website zal nog een paar maanden blijven staan, maar niet (veel) worden bijgewerkt.
Vergeet niet, dat ik het de afgelopen 7 jaar met veel plezier heb gedaan.
Over de OpenData, OpenSource, OpenStandaarden en OpenOverheid is al heel veel geschreven.
Op deze website proberen we e.e.a. kort en bondig samen te vatten.
OpenData, is data die vrij (her-)gebruikt mag worden.
OpenSource, is software, waarvan de broncode beschikbaar is.
OpenStandaard, is data waarvan de eigenschappen goedgekeurd zijn en deze eigenschappen openbaar zijn.
OpenOverheid, de overheid werkt aan meer openbaarheid, transparantie en snelle verantwoording.

Over de juiste schrijfwijzen van open dingen zijn de meningen verdeeld, daarom schrijven wij het als volgt:
OpenData, OpenSource, OpenStandaard en OpenOverheid.

In het hoofdstuk Websites Getest hebben we websites van gemeenten, provincies en waterschappen getest op:
  1. Fouten in de HTML (volgens het World Wide Web Consortium (W3C)
  2. Staat er informatie over auteursrecht op de website
  3. Staat er (een link naar) de verplichte toegankelijkheids verklaring op de website
  4. Voldoen de downloads aan de verplichte OpenStandaarden
  5. Is deze overheid per email te bereiken, of alleen middels een web-formulier
  6. Wat is het gebruikte CMS systeem

Op deze website zijn de diverse linken van een kleur voorzien:
Op deze website worden geen scrips op uw computer gestart (javascript e.d.) en worden geen cookies gebruikt.
Alle communicatie tussen de server en uw browser bestaat uit puur HTML.
Alle software voor deze website werkt op de server en niet op uw pc.
Ook voldoet deze website (als één van de weinige) volledig aan de standaard van het World Wide Web Consortium (W3C).
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
14 Apr 2024
1208 µsec.
7440 Bytes
04 apr 2022
12 jan 2024