Hoofdstuk: Wetgeving
Dwarsligger

Hoofdstuk
Hoger Menu
Film of Foto Maken

Pagina's
Index
Ambtenaar en Burger Auteurswet Artikel 15b Belofte 2023 Filmen Open Terrein Melden incident WBNI Wet Beveiliging Wet Publicaties WvS Artikel 139b WvS Artikel 139f Digitalisering Standaard Platform BoeteBedragen E-mail gedragslijn Feiten Boek van het OM Zebra
Zebra

Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens,
Paragraaf 2.
Voorschriften voor de afzonderlijke tekens op het wegdek lidnr.9
  1. Een zebra bestaat uit een dwars op de wegas aangebrachte markering met een breedte van ten minste 4 m, bestaande uit witte strepen met een breedte en een tussenliggende afstand van 0,4 tot 0,6 m.
  2. Bij een zebra wordt, behalve bij verkeerslichten, altijd bord L2 geplaatst.

Het bovenstaande betekend dus, dat een gekleurd zebrapad (b.v. LHBTI+) wettelijk geen zebrapad is en dat voetgangers hier dus geen voorrang hebben.
De regenboogzebrapaden voldoen dus niet aan de voorwaarden van een officieel zebrapad.
Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.
Valid HTML Valid CSS Valid i18n
LogIn
Copyright © 2024 Dwarsligger.org.
CMS versie        231027a
Template versie 230324a
Colofoon
Bron: Dwarsligger.org.
Verzonden op:
Samengesteld in:
Pagina Grootte:
Aangemaakt op:
Aangepast op:
29 Feb 2024
12251 µsec.
4857 Bytes
07 okt 2022
07 okt 2022